Op zoek naar opleiding supervisie en coaching?

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

     opleiding supervisie en coaching
 
Kaderopleiding Supervisie en Coaching NHG.
De NHG coaches/supervisoren geven diverse trainingen op het gebied van management en communicatie die door NHG Scholing worden georganiseerd. Zij kunnen werkzaam zijn in de opleiding tot huisarts, basisarts of medisch specialist en in een eigen begeleidingspraktijk, waarin zij supervisie en coaching verzorgen als nascholing voor praktiserende huisartsen en praktijkmedewerkers.
Deeltijd master opleiding Begeleidingskunde: Fase 1 en 2 Supervisie Coaching Hogeschool Rotterdam. Payoff.
Deze opleiding is erkend door de Landelijke Vereniging Supervisie en Coaching LVSC als onderdeel van de registratieroute tot LVSC-gekwalificeerd supervisor en bij de LVSC en STR als erkende coachopleiding. Tevens kunt u zich na het succesvol afronden van deze opleiding laten registreren als Erkend Coach bij STR.
Nederlandse Academie voor Psychotherapie GZ-Supervisor.
Er is daardoor vaak sprake van rolverwarring. In de opleiding GZ-Supervisor wordt expliciet aandacht besteed aan de concepten supervisie, therapie, leersupervisie en werkbegeleiding en er wordt onderzocht hoe als GZ-supervisor met de rolverwarring om te gaan. De 2-jarige beroepsopleiding GZ-Supervisor is een post HBO/WO-opleiding volgens de richtlijnen van de LVSC Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching.
Supervisor verkorte opleiding Post-Hbo opleiding Inholland.
Na het afronden van Supervisor verkorte opleiding ontvangt u een post-bachelor certificaat dat u toegang verschaft tot het register van de LVSC. De verkorte opleiding Supervisor is erkend en geaccrediteerd door de Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching LVSC, de beroepsvereniging voor coaches, supervisoren en andere professionals in de begeleidingskunde.
Post-hbo Supervisie en coaching CHE.
Kan jij deze opleiding volgen? Deze opleiding vraagt wat van jou. Bovendien is het belangrijk dat je in de praktijk kunt oefenen. Daarom stellen we instroomeisen. Je hebt minimaal een hbo-diploma en vier jaar werkervaring op hbo-niveau, werkt minimaal 14 uur per week en bent in de gelegenheid om zelf supervisie en coaching te geven.
Erkende opleidingen en permanente educatie PE Lvsc.
Naar de website. Laat meer zoekresultaten zien. Over het beroepsregister. Vind een coach of supervisor. Erkende opleidingen en permanente educatie PE. Aanvraagformulieren, Standaardverklaringen en reglement. Filter op categorie. Permanente Educatie PE. Laat uw workshop of training beoordelen. Erkenning Supervisie opleiding.
HBO Intervisie, Supervisie, Coaching en Werkbegeleiding NCOI Opleidingen en Trainingen.
Het doel van deze praktische opleiding is het ontwikkelen van de kennis en vaardigheden die u nodig heeft om succesvol invulling te geven aan intervisie, supervisie, coaching en werkbegeleiding. U leert diverse methoden om motiverende coachingsgesprekken te voeren en ontwikkelt de vaardigheden om met behulp van teamcoaching de competentieontwikkeling van medewerkers te stimuleren.
Zoek een opleiding: Tijdschrift voor Coaching.
Ook supervisie en leertherapie in een groep voor coaches/counselors. De opleiding is gestoeld op de Transactionele Analyse. Naar de website. Het ISBC verzorgt lichaamsgerichte opleidingen, trainingen, bij en nascholing op het gebied van stressmanagement voor coaches, trainers en therapeuten. Tijdens de scholing wordt gebruik gemaakt van westerse en oosterse methodes zoals qigong, meditatie, NLP en voeding. Naar de website. Hoogendijk Coaching en Opleiding.
Leergang supervisiekunde GITP.
Je bent zelf verantwoordelijk voor het organiseren van deze leerpraktijk. De opleiding verschaft desgevraagd een lijst met zoekadressen om het vinden van supervisanten te vergemakkelijken. De leerpraktijk behoeft de goedkeuring van de opleiders. Het eerste jaar van de leergang legt vooral de methodische de basis voor het geven van supervisie. Hierin komen onder meer de volgende thema's' aan de orde.: kernbegrippen en wat supervisie inhoudt. supervisie en andere begeleidingsvormen. contact en contractering: afspraken, regels, procedures en materiaal. faseren van een supervisieproces. begeleiden van leren: stimuleren van reflectie en ervaringsleren. handelingsrepertoire als supervisor: luisteren, samenvatten, vragen stellen, leerklimaat scheppen. individuele en groepssupervisie. interactie in supervisie: leiden, volgen, confronteren, feedback. diversiteit vanuit caleidoscopisch perspectief. supervisie en socialisatie: de werking van het referentiekader van supervisor en supervisant. grondhouding en focussen in supervisie. supervisiewerkvormen waarin intuïtie, lichamelijk gewaarzijn en een ecologisch perspectief betrokken worden. evalueren en beoordelen van supervisie. leersupervisie 1: start van de eerste reeks van 15 bijeenkomsten leersupervisie supervisie-over-supervisie. Het tweede jaar van de leergang is gericht op verdieping. Je profileert je eigen werkhouding als supervisor. Thema's' die aan de orde komen zijn.: begeleidingsvormen, waaronder intervisie en communities of practice. reflecteren in supervisie: de leerweg in supervisie. coaching en e-coaching.
Opleiding tot Master Coach.
In het tweede jaar volg je 8 collegedagen, 2 casusdagen, 2 inspiratiedagen, 8 trainingsdagen en supervisie. De studiebelasting is ca 8-12 uur per week inclusief trainingen en colleges. Uitgebreide informatie over de inhoud en opbouw van de opleiding jaar 1. Programma 1 e jaar opleiding tot Master Coach: opleiding Coach Practitioner voorheen Coaching Basics.
Opleiding: Leergang Supervisie en coaching Millian.
en De voortgezette opleiding Supervisie en coaching is bestemd voor ervaren beroepsbeoefenaren die het een uitdaging vinden om als professionele supervisor/coach inhoud te geven aan het beroepsgerichte leerproces van mensen. De opleiding richt zich op mensen die binnen organisaties of vanuit een zelfstandige praktijk begeleiding willen gaan geven als begeleidingskundige met behulp van supervisie, coaching of een van de vele andere vormen van begeleiding.

Contacteer ons